Lions Club Herlev
Kildegården
Klausdalsbrovej 390
2730 Herlev
info@lionsherlev.dk

Herlev Kræmmermarked                 

Kræmmerdage forår 2018

Uge 07                                     Søndag  den 18. februar 2018

Uge 08                                     Søndag  den 25. februar 2018

Uge 10                                     Søndag  den 11. marts 2018

Uge 11                                     Søndag  den 18. marts 2018

Uge 12                                     Søndag  den 25. marts 2018

Uge 14                                     Søndag  den 08. april 2018

Uge 15                                     Søndag  den 15. april 2018

Uge 16  Søndag den 22. April 2018

Du kan på ovennævnte søndage købe eventuelle usolgte stadepladser og opstille din bod fra   klokken 8:00.

 

Du kan også hver søndag købe én eller flere stadepladser til sæsonens øvrige kræmmersøndage. Jo før du køber en stadeplads, jo større er chancen for, at netop din "favoritplads" er ledig på den ønskede kræmmersøndag.

 

Prisen for en stadeplads (parkeringsplads) er kr. 160,00.

 

Stadepladser kan kun købes ved personligt fremmøde i P-kælderen på kræmmersøndage.

______________________________________________________________________________

 

Følgende regler for deltagelse i Herlev Kræmmermarked bedes venligst respekteret:

 

- Opstilling af boder foregår fra klokken 8 til 10 - hvis du ikke er mødt senest kl. 9:00 forbeholder vi os ret til at disponere over din stadeplads. Kørevejene skal friholdes for effekter. Der må af brandmæssige årsager IKKE være biler på stadepladserne fra klokken 9.30 til markedet slutter klokken 14. Bilerne henvises til parkeringsarealet i den anden ende af parkeringskælderen - bemærk venligst, der må IKKE parkeres i sikkerhedszonen (se kortet hos Lions).

 

- Kvittering for forudbetalt stadeplads bedes venligst medbragt.

 

- Der må ikke sælges nye varer, der er indkøbt med henblik på videresalg, men gerne varer man selv har forarbejdet - herunder husflids- og naturalprodukter. Det er endvidere ikke tilladt at sælge tobak, øl, alkoholiske drikke, vand, kaffe og the samt levende dyr, fødevarer, frugt o. l.

 

- Når markedet slutter klokken 14, skal stadeholderen selv fjerne alt fra staderne inden klokken 15 - dette gælder også affald.

 

  DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ, AT TOBAKSRYGNING I KÆLDEREN ER FORBUDT.

 

- Der er kun adgang til markedet for biler med en totalhøjde på max. 2,1 meter.

 

- Hjemmeside www.lionsherlev.dk/Kraemmermarked

______________________________________________________________________________

 

Lions Club Herlev - Kildegården - Klausdalsbrovej 390 - 2730 HerlevNyheder