Kræmmermarked
Logo

Lions kræmmermarked - forår 2019

 

Kræmmersøndage i tørvejr i Herlev Bymidte Parkeringskælder

 

Uge 6 - søndag den 10. februar 2019

Uge 7 - søndag den 17. februar 2019

Uge 8 - søndag den 24. februar 2019

Uge 9 - søndag den 3. marts 2019 - AFLYST

Uge 10 - søndag den 10. marts 2019

Uge 11 - søndag den 17. marts 2019

Uge 12 - søndag den 24. marts 2019

Uge 13 - søndag den 31. marts 2019

Uge 14 - søndag den 7. april 2019 - AFLYST

Uge 15 - søndag den 14. april 2019

 

Nummererede stadepladser - pris kroner 160,00

 kan købes fra klokken 8 ved personligt fremmøde i P-kælderen

 

Uspecificerede stadepladser - pris kroner 150,00

 (pladsen anvises ved fremmøde) kan købes online.

Vi benytter Nemtilmeld, når du skal købe en stadeplads: TRYK HER

 

Forsalg til forårssæsonen i P-kælderen søndag den 3. februar kl. 10 - 11.

 

Følgende regler for deltagelse i Herlev Kræmmermarked bedes venligst respekteret:

 

  • Opstilling af boder foregår fra klokken 8 til 10 - hvis du ikke er mødt senest kl. 9:00 forbeholder vi os ret til at disponere over din stadeplads. Kørevejene skal friholdes for effekter. Der må af brandmæssige årsager IKKE være biler på stadepladserne fra klokken 9.30 til markedet slutter klokken 14. Bilerne henvises til parkeringsarealet i den anden ende af parkeringskælderen - bemærk venligst, der må IKKE parkeres i sikkerhedszonen (se kortet hos Lions)
  • Der er kun adgang til markedet for biler med en totalhøjde på max. 2,1 meter
  • Kvittering for forudbetalt stadeplads bedes venligst medbragt
  • Der må ikke sælges nye varer, der er indkøbt med henblik på videresalg, men gerne varer man selv har forarbejdet - herunder husflids- og naturalprodukter. Det er endvidere ikke tilladt at sælge tobak, øl, alkoholiske drikke, vand, kaffe og the samt levende dyr, fødevarer, frugt o. l.
  • Når markedet slutter klokken 14, skal stadeholderen selv fjerne alt fra staderne inden klokken 15 - dette gælder også affald
  • Der gøres opmærksom på, at tobaksrygning i kælderen er forbudt

Kontakt

 

Lions Herlev er en del af Lions Danmark og Lions International.

Lions Herlev

Kildegården

Klausdalsbrovej 390

2730 Herlev

mail@lionsherlev.dk

Lions Herlev

 

Hjælp os med at hjæpe andre!

Arbejdet i Lions er baseret på frivillighed og overskuddet går til sociale hjælpearbejde.