Kræmmermarked
Logo

Kræmmermarked efteråret 2019


På grund af renovering af center kender vi desværre endnu ikke datoerne for kræmmermarked i parkeringskælderen.


Vi får datoerne i løbet af september måned.


Følg med på her og på vores Facebook side, hvor vi vil annoncere datoerne, når de er kendt.

 

Følgende regler for deltagelse i Herlev Kræmmermarked bedes venligst respekteret:

 

  • Opstilling af boder foregår fra klokken 8 til 10 - hvis du ikke er mødt senest kl. 9:00 forbeholder vi os ret til at disponere over din stadeplads. Kørevejene skal friholdes for effekter. Der må af brandmæssige årsager IKKE være biler på stadepladserne fra klokken 9.30 til markedet slutter klokken 14. Bilerne henvises til parkeringsarealet i den anden ende af parkeringskælderen - bemærk venligst, der må IKKE parkeres i sikkerhedszonen (se kortet hos Lions)
  • Der er kun adgang til markedet for biler med en totalhøjde på max. 2,1 meter
  • Kvittering for forudbetalt stadeplads bedes venligst medbragt
  • Der må ikke sælges nye varer, der er indkøbt med henblik på videresalg, men gerne varer man selv har forarbejdet - herunder husflids- og naturalprodukter. Det er endvidere ikke tilladt at sælge tobak, øl, alkoholiske drikke, vand, kaffe og the samt levende dyr, fødevarer, frugt o. l.
  • Når markedet slutter klokken 14, skal stadeholderen selv fjerne alt fra staderne inden klokken 15 - dette gælder også affald
  • Der gøres opmærksom på, at tobaksrygning i kælderen er forbudt

Kontakt

 

Lions Herlev er en del af Lions Danmark og Lions International.

Lions Herlev

Kildegården

Klausdalsbrovej 390

2730 Herlev

mail@lionsherlev.dk

Lions Herlev

 

Hjælp os med at hjæpe andre!

Arbejdet i Lions er baseret på frivillighed og overskuddet går til socialt hjælpearbejde.