Aktiviteter
Logo

Aktiviteter

 

Overskudet fra aktiviteterne anvendes til Lions sociale hjælpearbejde med focus på udsatte

medborgere i lokalsamfundet Herlev.

KRÆMMERMARKED

På grund af ombygning af Herlev Bymidte Butikscenter afholdes der IKKE kræmmer-marked i  parkeringskælderen så længe ombygningen står på.

HERLEV RUNDT

Afholdes det traditionsrige motionscykelløb i forbindelse med Kristi Himmelfart.


Læs mere her

HERREFROKOSTEN

Afholdes hvert år den sidste lørdag i Herlev Festuge.


Læs mere her

OKTOBERFEST

Kom og vær med til en forrygende oktoberfest med middag og liveband.


Festen afholdes den sidste lørdag i oktober.


Læs mere her


JULEMÆRKE

Salget af årets julemærke er en tilbagevendende aktivitet, som vi starter med at annoncere i slutningen af oktober måned.

Læs mere her

Kontakt

 

Lions Herlev er en del af Lions Danmark og Lions International.

Lions Herlev

Kildegården

Klausdalsbrovej 390

2730 Herlev

Lions Herlev

 

Hjælp os med at hjæpe andre!

Arbejdet i Lions er baseret på frivillighed og overskuddet går til socialt hjælpearbejde.