Kontakt
Logo

Kontakt os på en af følgende mailadresser:


Contact

 

 

Office Address:

 

Lions Herlev

Kildegården

Klausdalsbrovej 390

2730 Herlev

 

E-mail: mail@lionsherlev.dk

Kontakt

 

Lions Herlev er en del af Lions Danmark og Lions International.

Lions Herlev

Kildegården

Klausdalsbrovej 390

2730 Herlev

Lions Herlev

 

Hjælp os med at hjæpe andre!

Arbejdet i Lions er baseret på frivillighed og overskuddet går til socialt hjælpearbejde.